Údaje o firmě :

SYB s.r.o.
Sádky 13
Praha 7 , 171 00

Adresa kanceláře (i pro poštu) :

SYB s.r.o.
Závěrka 3
169 00 , Praha 6

tel.: 233352766
FAX :233353650

IČO : 49707701
DIČ : CZ 49707701

Registrace : Městský soud v Praze ,oddíl C,vložka 22905

Bankovní spojení :

HVB Bank Praha
Č.ú. : 1296740001 / 2700

Kontaktní osoby:

Ing.Ota Cuřín - jednatel
tel. 602 206955
otac@syb.cz

Ing.Tomáš Svoboda - realizace staveb
tel. 602 206956
tomass@syb.cz

Specialisté na systém CLINA

Ing.Libor Bureš

tel. 724 212534
liborb@syb.cz

Ing. Michal Marhoul

tel. 602 200976
marhoul@syb.cz