Kdo jsme ?

Kontaktní údaje

Firma SYB – systémy budov působí v oboru technických zařízení budov od svého založení v minulém století ( září 1993).

V oborech

VZDUCHOTECHNIKA
KLIMATIZACE
VYTÁPĚNÍ

Provádíme:

Projekční činnost

Od návrhu systému, zajištění stavebního povolení,zpracování dokumentace pro výběr dodavatele,prováděcí dokumentace až po autorský dozor.

Realizaci staveb

Kompletní dodávku a montáž zařízení včetně koordinace a montážní dokumentace, Uvedení zařízení do provozu, seřízení a předepsané zkoušky a měření.

Provoz a servis

Provoz zařízení TZB v návaznosti na celoroční provoz celého objektu

  • 24h sledování a řízení provozu přes dálkový dispečink
  • 24h havarijní služba
  • pravidelné prohlídky a revize zařízení

Systém řízení jakosti

Politiku jakosti uplatňujeme pomocí zavedeného systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2000

Významnější realizované akce firmy SYB