Strategie

Očekáváme, že vstup ČR do Evropské unie povede k růstu a dlouhodobé stabilitě poptávky po firmách, schopných řešit systémy technického zařízení budov v oborech vzduchotechniky, klimatizace a vytápění od úvodní studie přes projektování až po komplexní realizaci.

Jsme si vědomi toho, že tento krok bude znamenat rovněž růst nároků zákazníků na úroveň funkčních vlastností technických řešení těchto systémů i jejich konstrukční a estetické úrovně.

Chceme a můžeme se stát vyhledávaným dodavatelem těchto řešení a respektovaným partnerem velkých domácích i zahraničních firem. Jsme schopni řídit a koordinovat celé soubory projekčních činností tak, aby výsledná řešení byla optimálně integrována ve vysoce funkčním celku. Naším cílem je:

SOULAD TECHNIKY S ARCHITEKTUROU A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM

POLITIKA JAKOSTI

  • Základním cílem naší společnosti je spokojenost zákazníků.
  • Spolehlivost poskytovaných služeb je garantována systémem managementu jakosti a bezpečnostní prověrkou.
  • Systematicky vyhledáváme a posuzujeme nejnovější technologie, abychom je po ověření mohli realizovat v našich produktech.
  • Projekční návrhy a realizace provádí tým kvalifikovaných pracovníků. Zvyšování kvalifikace patří k základním cílům naší personální politiky.
  • Klademe důraz na individuální přístup k zákazníkům a osobní odpovědnost vedoucího projektu.
  • Zvyšování podílu na trhu bude dosahováno růstem produktivity a rozšiřováním prodejních týmů.

Jakost produktů dodávaných společností považujeme za základní předpoklad jejího obchodního úspěchu.

Politika jakosti je klíčovou politikou společnosti. Spolu s personální a obchodní politikou je základním prostředkem k zajištění realizace strategie a k dosažení hlavních cílů společnosti.

Politika jakosti stanovuje a pravidelně přezkoumává vedení společnosti. Povinností každého zaměstnance společnosti je pracovat v souladu s touto politikou a podílet se na plnění cílů jakosti, které z politiky jakosti vyplývají.

Politika jakosti spočívá v úsilí splnit očekávání všech zainteresovaných stran, vyjádřená ve strategii firmy. Usilujeme o to, pracovat v jakostní společnosti, která poskytuje své profesionální produkty profesionálům.