Jak ?

Na základě Vašeho požadavku na vnitřní teplotní parametry prostředí v jednotlivých místnostech objektu a tepelněizolačních vlastnostech stavební konstrukce objektu zpracujeme návrh řešení s využitím kapilárních rohoží jako koncových elementů.

Po vyjasnění technických a obchodních otázek zakázky zpracujeme prováděcí projekt.

Podle zpracovaného a schváleného projektu provedeme montáž zařízení v částech :

  • zdroj chladu / tepla (resp. napojení na stávající)
  • rozvody chladící / topné vody (včetně izolací)
  • dodávka a montáž kapilárních rohoží
  • měření a regulace
  • zprovoznění a zkušební provoz

Jednotlivé části se provádějí v souladu s postupem stavebních prací.

Dodací ani technologické lhůty nemají vliv na dodržení harmonogramu stavby v termínech standardní výstavby.