Co jsou to kapilární rohože ? ( někdy nazývané jako „matrace“ „špagety“ nebo „ty modrý tenký trubičky“)

je to soustava kapilár o průměru 4,3 x 0,8 mm, resp. 3,4 x 0,55 mm které jsou vzájemně propojeny tak,že jimi proudí voda :

pro chlazení voda o teplotě 16° C

pro vytápění voda o teplotě 35° C

Po montáži do omítky stěny nebo stropu ,případně na SDK obložení vytvoří celá plocha stropu (nebo stěny) teplosměnnou plochu pro přenos chladicího nebo topného výkonu do určené místnosti v objektu.

Rohože jsou sestavené z tenkých trubiček po jednotlivých sekcích. Způsob jejich napojení a umístění lze přizpůsobit obvodovým plochám interiéru. Rohožemi je možné pokrýt i atypické plochy jako jsou oblouky, klenby apod. Stropy a stěny s chladícími rohožemi je možné i pokrýt štukovými ozdobami. Samotná tloušťka potřebná pro instalaci rohoží do omítky (popř. na konstrukci SDK) není větší než 10 až 15 mm

Rohože samotné v celém systému chlazení nebo vytápění představují jen koncový prvek,který navazuje na systém rozvodů chladící (topné) vody od zdroje (strojovna,kotelna),včetně regulace jednotlivých okruhů podle požadavku na teplotu v místnostech.